Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

हार्दिक समबेदना

  • By / Super Admin
  • Aug 8, 2023
  • Notice for: All
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषिविज्ञान सङ्काय,डीनकोकार्यालयमा कार्यरत  कर्मचारीइन्द्ररावलको असामयिक र आकस्मिकनिधनको खबरले स्तब्ध बनाएकोछ ।