Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८०।०८१ काे विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

  • By / Super Admin
  • Aug 18, 2023
  • Notice for: All
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८०।०८१ काे विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना