Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

  • By / Admin
  • Jan 8, 2021
  • Notice for: All

१. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक केही ब्राण्डेड डेस्कटप कम्प्युटर तथा सो संग सम्बन्धित

आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न रजिष्टर्ड सप्लायरहरुबाट रीतपूर्वकको दरभाउ पत्र आव्हान गरिन्छ ।