Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

B.Sc. Agriculture को प्रवेश परीक्षा/ विद्यार्थी भर्ना निर्देशिका, २०७७

  • By / Admin
  • Jan 20, 2021
  • Notice for: All

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टीकापुर, कैलाली


प्रवेश परीक्षा÷भर्ना निर्देशिका २०७७