Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

रद्द गरिएको बिबिए प्रवेश परीक्षाको पुनः प्रवेश परीक्षा हुने बारे सूचना

  • By / Admin
  • Mar 14, 2021
  • Notice for: All
रद्द गरिएको बिबिए प्रवेश परीक्षाको पुनः प्रवेश परीक्षा हुने बारे सूचना